Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjeld alle forretningsprosessar i Pergarden.no, heretter kalla Behandlingsansvarleg. 

Erklæringa gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarleg og bestemmer formålet og virkemidla for behandlinga, samt databehandling vi gjer på vegne av våre kundar basert på deira instruksjonar.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktingar og betjene deg som kunde. Personlege data kan også nyttast til følgande formål: Salg, kontakt med kundeservice, marknadsføring, varelevering, informasjon, bokføring.

Ved marknadsføring på e-post/sms innhentar vi eit eksplisitt samtykke på førehand.

Ved å gi oss dine personlege opplysningar, godtek du praksis og vilkår som er beskreve i denne personvernerklæringa. 

Om du har motføresegner med omsyn til vår behandling av personvern, har du også anledning å klage til Datatilsynet.


Shopify

Vår handelsplattform er Shopify og data knytt til dine kjøp hos oss vert lagra hos Shopify i deira skyløysing. 


Zettle by PayPal

Vi bruker Zettle by PayPal som kassaløysing i vår fysiske butikk. Informasjon relatert til ditt kjøp i butikk lagrast i Zettle by PayPal. 

Vipps:

Om du betalar med Vipps i nettbutikken (eller vår fysiske butikk) vil telefonnummeret ditt sendast til Vipps for vidare identifikasjon og betaling.

Gmail by Google

Vi nyttar Gmail by Google til e-postkorrespondanse. 

Bring og Posten:

Vi sender pakkar med Bring og Posten, og deler soleis informasjon relatert til frakt slik som namn, telefonnummer og adresse.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrar du har lagt inn, sms med sporingsnummer, gløymt passord,